fbpx

Metodika výuky

“V jazycích neexistuje špatný student, pouze odlišný startovací bod. S trochou úsilí a správným směřováním můžete bezpochyby dosáhnout ovládnutí nejen jazyka, ale čehokoli.”


METODIČKA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

Klára Nolanová

Co je to metodika výuky a proč je tak důležitá?

Slovo “metodika” nás může na první pohled děsit a působit složitě, ale ve skutečnosti se jedná o jednoduchý koncept. Metodika výuky zahrnuje postupy a metody, které nám pomáhají dosáhnout cílů ve výuce cizího jazyka. Prostě řečeno, metodika výuky obsahuje různé prvky, které nám pomáhají efektivněji se učit cizí jazyk.

Tyto prvky jsou konkrétní postupy, které používáme během výuky, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Stanovení jasných cílů výuky je klíčové, protože bez nich by výuka mohla být neefektivní a student by nemusel získat žádné nové znalosti. Jednoduše řešeno, bylo by to jako si s někým povídat u kávy. – zábavné, ale bez správného vedení se neučíme ničemu novému.

Samozřejmě, konverzační lekce mohou být užitečné, pokud lektor používá osvědčené metody ke zkvalitnění dovednosti v konverzaci. Existují metody pro rozvoj každého aspektu jazyka, ať už jde o mluvení, psaní, poslech nebo gramatiku.

Kromě toho se zaměřujeme na celkovou jazykovou úroveň. Důležité je však správně znát výukové metody, vybrat tu nejvhodnější pro každého studenta a efektivně je implementovat. Metodika nám pomáhá učit se cizí jazyk rychleji a účinněji, což je klíčem k úspěšné výuce.


Co je jazykový audit a proč ho dělám?

Jazykový audit hraje významnou roli v individuální i skupinové výuce cizího jazyka a může výrazně zlepšit výsledky a efektivitu učení studentů. Zde jsou některé klíčové body kterými se zabývám, při pohovoru (auditu) se studentem.

  1. Zjištění Výchozí Úrovně: Jazykový audit umožňuje přesně zjistit výchozí úroveň studenta v angličtině, což je klíčové pro stanovení vhodného vzdělávacího plánu a cílů.
  2. Personalizace Výuky: Na základě výsledků auditu lze lépe přizpůsobit učební materiály, lekce a metody výuky specifickým potřebám a schopnostem studenta.
  3. Identifikace Slabých Míst: Jazykový audit odhalí slabé stránky studenta v angličtině, což umožňuje zaměřit se na konkrétní oblasti, které potřebují zlepšit.
  4. Měření Pokroku: Opakované audity v průběhu času umožňují sledovat pokrok studenta a posoudit úspěšnost výuky.
  5. Hodnocení Dovedností: Audit zahrnuje hodnocení všech jazykových dovedností, jako jsou poslech, mluvení, čtení a psaní, což umožňuje studentům soustředit se na rozvoj všech těchto aspektů.
  6. Přizpůsobení Učitelského Přístupu: Učitelé mohou na základě výsledků auditu přizpůsobit svůj výukový přístup a strategie, aby lépe podpořili studentovo učení.
  7. Motivace a Sebevědomí: Pozitivní výsledky z jazykového auditu mohou studenty motivovat a posílit jejich sebevědomí v angličtině.
  8. Návrh Cílů: Audit pomáhá stanovit reálné a dosažitelné cíle výuky angličtiny, což usnadňuje sledování a hodnocení úspěšnosti.

Jazykový audit je nástrojem, který přináší jasnost, personalizaci a účinnost do procesu výuky a pomáhá studentům dosáhnout svých jazykových cílů. V rámci auditů také sleduji různé parametry, které mi pomohou správně nastavit výukovou metodu jako jsou typy paměti. (Dole vzor graf studenta) Další zvláštností je, že neurčuji jazykovou úroveň celistvě, ale úroveň všech jazykových schopností zvlášť. Stává se totiž, že student má například velmi silnou slovní zásobu a plynulost mluvy ale neovládá základní gramatické jevy a tak nemluví přesně a svou řečí mate. Pro to, je tato metoda také jedinečná, nehážu studenty “do jednoho pytle” jako začátečníky nebo pokročilé. Při individuální výuce pracuji s každým parametrem zvlášť, v malých skupinách rozdělím studenty na základě stejného principu. (Níže příklady parametrů dle kterých určuji úroveň)

Gramatika

Plynulost mluvy

Přesnost mluvy

Sluchové dovednosti

Slovní zásoba aktivní / pasivní

Schopnost přemýšlet v daném jazyce

Sluchová paměť

Vizuální paměť

Logická paměť

Fyzická paměť